Глава 11

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2014-01-08 23:07
Господь обещает умертвить всех первенцев египетских.
1
И рече Госпо́дь къ Моисїю, и еще едінъ вредъ приведу́ на фарао́на, и на Египетъ, и по семъ отпуститъ вы. Егда же отъпуститъ вы, то и съ всѣмъ имѣнїемъ изженетъ вы.
2
Глаго́ли убо ота́и въ уши лю́демъ, да испро́сятъ, у сусѣда, и жена́ у сусѣды свое́и, съсуды златы, и сребрены и ри́зы,
3
Госпо́дь бо далъ благодать лю́демъ свои́мъ, предъ еги́птяны, и да́ша и́мъ. Человѣ́къ же Моисїи вели́къ бысть зѣло предъ египтяны, и предъ фараономъ, и предъ мужми́ его, и предъ очи́ма всѣхъ людїи.
4
И рече Моисїи си́це глаголетъ Госпо́дь. Въ полунощи А́зъ прїиду посредѣ Ефги́пта,
5
і и́змретъ ве́сь прьвене́цъ въ земли́ Еги́петъстѣй отъ пръвенца́ фарао́нова е́же сѣди́тъ на престолѣ, даже до прьвенца́ рабы́ня я́же у же́рновъ, и до прьвенца́ всего скота́.
6
И будетъ въпль вели́къ по все́и земли́ Египетъстѣи, яко́въ же не бѣ, и си́цевъ ктому не будетъ.
7
А въ всѣхъ сынѣхъ Ізраилевѣхъ, не въско́млетъ ни песъ язы́комъ свои́мъ отъ человѣ́ка, и до скота́, да у́зриши ели́ко просла́витъ Госпо́дь, между египтяны, и сынъми Ізраилевыми.
8
И въскли́кнутъ вси́ о́троцы си́ къ Мнѣ. И покло́нятся Мнѣ глаголюще, отъиди́ Ты и вси лю́дїе Твои́, и́хже Ты во́диши. По се́мъ же отъиду́. Изшедъ же Моисїи отъ фарао́на съ гнѣвомъ.
9
И рече Госпо́дь къ Моисїю, не послуша́етъ васъ фараонъ, да умно́жу зна́менїя и чюдеса́ въ земли́ Египетъстѣи.
10
Моисїи же і Ааро́нъ, сътвори́ша зна́менїя и вси́ чюдеса сїи предъ фараономъ и ожесточи́ Госпо́дь сердце фарао́ново, и не хотѣ отпусти́ти сыновъ Ізраилевѣхъ отъ земля́ Еги́петъскїя.
.
.
.